• "Komíny KLEMENT"
  • "Komíny KLEMENT"
  • "Komíny KLEMENT"

Naše služby

·        Vložkování komínů pro plyn i pevná paliva

·        Frézování komínů vlastní frézou

·        Montáž kouřovodů pro plyn i pevná paliva

·        Montáž komínů pro turbokotle

·        Montáž komínů pro kondenzační kotle

·        Montáž průmyslových komínů

·        Montáž třísložkových komínů pro plyn i pevná paliva

·        Zdění a opravy komínových těles

·        Provádíme kontrolu a čištění spalinových cest

·        Provádíme kontrolu komínů kamerovým systémem

·        Zajišťujeme revize komínů včetně veškerých kominických prací